Rasina Administrative District » Inspekcija za zaštitu i korišćenje prirodnih dobara i resursa

Inspekcija za zaštitu i korišćenje prirodnih dobara i resursa

MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Inspekcija za zaštitu i korišćenje prirodnih dobara i resursa
tel. 444-997
tel. 427-944 lok.157
Izvršioca: 1

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih resursa zaštićenih prirodnih dobara, divlje flore i faune.
– po potrebi: ekološko inspekcijski nadzor na graničnim prelazima u oblasti uvoza,izvoza i tranzita zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.