Rasina Administrative District » Inspekcija za prevoz u drumskom saobraćaju / Saobraćajna inspekcija

Inspekcija za prevoz u drumskom saobraćaju / Saobraćajna inspekcija

MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE
Inspekcija za prevoz u drumskom saobraćaju / Saobraćajna inspekcija
tel. 037-711-034

Izvršioca: 1

Nadležnost:
– inspekcijski nadzor nad primenom zakona koji se odnose na prevoz putnika, stvari i opasnih materija u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju.
– kontrola održavanja prevoza u linijskom, vanlinijskom prevozu i prevozu za sopstvene potrebe
– kontrola rada autobuskih stanica, preduzeća i preduzetnika koji se bavi prevozničkom delatnošću
– utvrđivanje ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u drumskom saobraćaju.