Rasina Administrative District » Odeljenje veterinarske inspekcije

Odeljenje veterinarske inspekcije

MINISTARSTVO POLjPOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Odeljenje veterinarske inspekcije
tel. 429-654
tel. 427-944 lok.225

Načelnik službe: Slavica Jovanović
Izvršioca: 10

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porekla predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu.
– kontrola zdravstvenog stanja domaćih životinja
– praćenje epizootiološke situacije
– kontrola rada javnih i privatnih veterinarskih ustanova
– utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i vrši kontrolu ispunjenosti uslova u obavljanju delatnosti.