Rasina Administrative District » Odsek poljoprivredne inspekcije

Odsek poljoprivredne inspekcije

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Odsek poljoprivredne inspekcije
tel. 429-654
tel. 427-944 lok.225

Izvršioca: 13

Sektor za inspekcijski nadzor

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– za poljoprivredno zemljište
– za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u unutrašnjem prometu
– za kontrolu isplate podsticajnih sredstava u poljoprivredi i za stočarstvo
– za seme, ratarstvo, povrtarstvo i duvan
– za sadni matrijal poljoprivrednog bilja, voćarstvo i vinogradarstvo
– za unutrašnji fitosanitarni nadzor
– utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i vrši kotrolu ispunjenosti uslova u obavljanju delatnosti.