Rasina Administrative District » Službe Rasinskog okruga

Službe Rasinskog okruga

PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA

 

  1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – SEKTOR INSPEKCIJE RADA

– Ukupno zaposleno 8 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u Kruševcu.

NAČELNIK ODELjENjA JUGOSLAV VELjKOVIĆ 440-478

 

  1. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

2.1           Sanitarna inspekcija – ukupno 8 zapošljenih, 5izvršilaca sa sedištem u Kruševcu

ŠEF ODSEKA – GORAN MARKOVIĆ 440-296

2.2           Zdravstvena isnpekcija – jedan inspektor sa sedištem u Kruševcu

 

  1. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU (veterinarska inspekcija) 037-444-996 koordinator Slavica Jovanović

3.1.1        Zdravstvena zaštita i dobrobit životinja

3.1.2        Zdravstvena ispravnost namirnica i izvozni objekti – Šef veterinarske inspekcije – jedan izvršilac ukupno zapošljeno 10 izvršilaca, 8 sa sedištem u Kruševcu.

 

3.2           UPRAVA ZA ZA ZAŠTITU BILjA 037-417-235

3.3           SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

3.4           UPRAVA ZA ŠUMARSTVO 037-421-847

3.5

 

    1.  MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – jedan izvršilac – upravni inspektor. 037/444-997
  • MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

-jedan izvršilac – inspektor za drumski saobraćaj

-Jedan izvršilac – inspektor za parne kotlove

 

  1. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

6.1           SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE – Ukupno zaposlenih 10 izvršilaca tržišnih , 7 sa sedištem u Kruševcu NAČELNIK ODELjENjA – ANICA DANČETOVIĆ 439-861

SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE – Ukupno 3 zaposlenih 425-128, šef Odseka Valentina Miladinović.

6.2

 

  1. 7. MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE I TEHNNOLOŠKOG RAZVOJA Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, pri ministarstvu prosvete sa 8 zaposlenih

Načelni školske uprave – Milan Đokić – 443-692 i 443-693