Rasina Administrative District » Odeljenje šumarske i lovne inspekcije

Odeljenje šumarske i lovne inspekcije

MINISTARSTVO POLjPOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Odeljenje šumarske i lovne inspekcije
tel. 425-128
tel. 427-944 lok.157

Izvršioca: 2

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– u oblasti šumarstva i lovstva
– nad zaštitom šumskog bilja od biljnih bolesti i štetočina u šumama.
– i nad sprovođenjem Zakona o šumama, Zakona o lovstvu, Zakona o zaštiti bilja od biljnih bolesti i podzakonskih akata iz ove oblasti.