Da li je upravni okrug deo teritorijalne organizacije Republike Srbije?

Ne. Upravni okruzi nisu oblik lokalne samouprave ili deo teritorijalne organizacije Republike Srbije, već predstavljaju način organizovanja državne uprave. Prema Zakonu o državnoj upravi je određeno da se upravni okrug obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državene uprave.

Da li odgovor zadovoljava ? Da / Ne