Službe Rasinskog okruga

PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA

  1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – SEKTOR INSPEKCIJE RADA

– Ukupno zaposleno 8 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u

Galerija

 …

Kontakt

OSNOVNE KONTAKT INFORMACIJE O RASINSKOM UPRAVNOM OKRUGU

– Naziv: RASINSKI UPRAVNI OKRUG
– Adresa sedišta: Balkanska 63, 37 000 Kruševac
– Matični broj: 17650661
– PIB: 104199906
– elektronska pošta: rasinskiokrug@mts.rs i kontakt@rasinski.okrug.gov.rs (ovo je adresa namenjena za kontakt stranaka)…

Savet okruga

SAVET UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica …

Načelnik okruga

NAČELNIK UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.

Dužnost načelnika Rasinskog upravnog okruga obavlja Branislav Vesić, diplomirani ekonomista iz Kruševca

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na četiri godine, na …

Narativni prikaz organizacione strukture stručne službe

NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE STRUČNE SLUŽBE

Narativni prikaz organizacione strukture. Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga. Ovu dužnost obavlja dipl. ekonomista Branislav Vesić. Kontakt: 037/429-795

Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru pravde i državne uprave.

Unutrašnjom organizacionom jedinicom- …

O upravnom okrugu

Upravni okrug obrazuje se radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. (Odraz je dekoncentracije državnih poslova. Radi olakšanog obavljanja poslova iz delokruga, a van sedišta, ministarstva, za određenu teritoriju osnivaju detaširane jedinice – okružne područne jedinice ministarstava.