Službe Rasinskog okruga

 PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA

 

 

1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I  SOCIJALNA PITANjA  – SEKTOR INSPEKCIJE RADA

  • Ukupno zaposleno 5 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa

Kontakt

OSNOVNE KONTAKT INFORMACIJE O RASINSKOM UPRAVNOM OKRUGU

– Naziv: RASINSKI UPRAVNI OKRUG
– Adresa sedišta: Balkanska 63, 37 000 Kruševac
– Matični broj: 17650661
– PIB: 104199906
– elektronska pošta: rasinskiokrug@mts.rs i kontakt@rasinski.okrug.gov.rs (ovo je adresa namenjena za kontakt stranaka)…

Savet okruga

SAVET UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica …

Načelnik okruga

NAČELNIK UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.

Dužnost načelnika Rasinskog upravnog okruga obavlja Ivan Anđelić, diplomirani pravnik iz Kruševca.

IvanAndjelic

Ivan Anđelić – Načelnik Rasinskog upravnog okruga

Ivan Anđelić

Narativni prikaz organizacione strukture stručne službe

NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE STRUČNE SLUŽBE

Narativni prikaz organizacione strukture. Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga. Ovu dužnost obavlja dipl. pravnik Ivan Anđelić. Kontakt: 037/429-795

Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru pravde i državne uprave.

Unutrašnjom organizacionom jedinicom- …

O upravnom okrugu

Upravni okrug obrazuje se radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. (Odraz je dekoncentracije državnih poslova. Radi olakšanog obavljanja poslova iz delokruga, a van sedišta, ministarstva, za određenu teritoriju osnivaju detaširane jedinice – okružne područne jedinice ministarstava.