Kontakt

OSNOVNE KONTAKT INFORMACIJE O RASINSKOM UPRAVNOM OKRUGU

– Naziv: RASINSKI UPRAVNI OKRUG
– Adresa sedišta: Balkanska 63, 37 000 Kruševac
– Matični broj: 17650661
– PIB: 104199906
– elektronska pošta: rasinskiokrug@mts.rs i kontakt@rasinski.okrug.gov.rs (ovo je adresa namenjena za kontakt stranaka)

– Podaci o licu koje je  starešina organa – načelnik Rasinskog upravnog okruga

Ivan Anđelić: kontakt: 037/429-795 faks 037/439-962.

– šef Odseka opštih poslova: Dejan Jovac, kontakt: 037-441-190

– pisarnica Rasinskog upravnog okruga: kontakt 037/441-130

– veb adresa: http://rasinski.okrug.gov.rs i http://rasinski.okrug.gov.rs

PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA
ADRESE I KONTAKTI

  1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – SEKTOR INSPEKCIJE RADA
    ul. Balkanska 63
    37000 Kruševac

– Ukupno zaposleno 5 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u Kruševcu.
RUKOVODILAC: VESNA PEŠIĆ 037–440–478

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac

Sanitarna inspekcija- ukupno 7 zapošljenih ,7izvršilaca sa sedištem u Kruševcu Šef odseka Smiljković Živica 037-440-296

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac

UPRAVA ZA VETERINU (veterinarska inspekcija) 037-444-996 koordinator Slavica Jovanović

UPRAVA ZA   ZA ZAŠTITU BILjA 037-417-235

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR – poljoprivredna inspekcija

UPRAVA ZA ŠUMARSTVO 037-421-847

4. MINISTARTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac

– jedan izvršilac – upravni inspektor. 037-444-997

5. MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLjNE TRGOVINE

ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac

SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE – Ukupno zaposlenih 6 izvršilaca tržišnih sa sedištem u Kruševcu. Rukovodilac – GORAN AZDEJKOVIĆ 037-439-861.

6. MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE   – Ukupno 2 zaposlena, šef Odseka  Valentina Miladinović, 037-425-128.

7. MINISTARSTVO PROSVETE

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, pri ministarstvu prosvete sa 8 zaposlenih

Načelnik  školske uprave – Asković Zoran 443-692 i 443-693

Republički prosvetni inspektor: Odović Marko  037 444 997