Контакт

ОСНОВНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

– Назив: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
– Адреса седишта: Балканска 63, 37 000 Крушевац
– Матични број: 17650661
– ПИБ: 104199906
– електронска пошта: rasinskiokrug@mts.rs и kontakt@rasinski.okrug.gov.rs (ово је адреса намењена за контакт странака)

– Подаци о лицу које је  старешина органа – начелник Расинског управног округа

Иван Анђелић: контакт: 037/429-795 факс 037/439-962.

– шеф Одсека општих послова: Дејан Јовац, контакт: 037-441-190

– писарница Расинског управног округа: контакт 037/441-130

– веб адреса: http://rasinski.okrug.gov.rs и http://rasinski.okrug.gov.rs

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА
АДРЕСЕ И КОНТАКТИ

  1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА
    ул. Балканска 63
    37000 Крушевац

– Укупно запослено 5 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у Крушевцу.
РУКОВОДИЛАЦ: ВЕСНА ПЕШИЋ 037–440–478

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

улица Балканска 63
37 000 Крушевац

Санитарна инспекција- укупно 7 запошљених ,7извршилаца са седиштем у Крушевцу Шеф одсека Смиљковић Живица 037-440-296

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
улица Балканска 63
37 000 Крушевац

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ (ветеринарска инспекција) 037-444-996 координатор Славица Јовановић

УПРАВА ЗА   ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 037-417-235

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – пољопривредна инспекција

УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО 037-421-847

4. МИНИСТАРТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

улица Балканска 63
37 000 Крушевац

– један извршилац – управни инспектор. 037-444-997

5. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

улица Балканска 63
37 000 Крушевац

СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно запослених 6 извршилаца тржишних са седиштем у Крушевцу. Руководилац – ГОРАН АЗДЕЈКОВИЋ 037-439-861.

6. МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ   – Укупно 2 запослена, шеф Одсека  Валентина Миладиновић, 037-425-128.

7. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Школска управа са седиштем у Крушевцу, при министарству просвете са 8 запослених

Начелник  школске управе – Асковић Зоран 443-692 и 443-693

Републички просветни инспектор: Одовић Марко  037 444 997