Расински округ » Контакт

Контакт

ОСНОВНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

– Назив: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
– Адреса седишта: Балканска 63, 37 000 Крушевац
– Матични број: 17650661
– ПИБ: 104199906
– електронска пошта: rasinskiokrug@mts.rs и kontakt@rasinski.okrug.gov.rs (ово је адреса намењена за контакт странака)

– Подаци о лицу које је  старешина органа – начелник Расинског управног округа

Иван Анђелић: контакт: 037/429-795 факс 037/439-962.

– шеф Одсека општих послова: Дејан Јовац, контакт: 037-441-190

– писарница Расинског управног округа: контакт 037/441-130

– веб адреса: http://rasinski.okrug.gov.rs и http://rasinski.okrug.gov.rs

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА
АДРЕСЕ И КОНТАКТИ

 1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА
  ул. Балканска 63
  37000 Крушевац

– Укупно запослено 8 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у Крушевцу.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ВЕСНА ПЕШИЋ 037 – 440 – 478
Krusevac.ir@min.rzs.gov.rs

 1. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА улица Балканска 63
  37 000 Крушевац

2.1 Санитарна инспекција – укупно 4 запошљених, 3 извршилаца са седиштем у Крушевцу

2.2 ШЕФ ОДСЕКА ЖИВИЦА СМИЉКОВИЋ – 037- 440 296

 

 1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  улица Балканска 63
  37 000 Крушевац

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ (ветеринарска инспекција) 037 – 444 – 996 координатор Славица Јовановић
Veterinarskainspekcijaks@mail.com

3.1.1. Здравствена заштита и добробит животиња

3.1.2. Здравствена исправност намирница и извозни објекти – Шеф ветеринарске инспекције – један извршилац укупно запошљено 7 извршилаца, 6 са седиштем у Крушевцу.

3.2. УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 037 – 417 – 235

Lidija.maric@min.polj.gov.rs

3.3 СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО 037 – 421 – 847

rtikrusevac@mtu.gov.rs

 1. МИНИСТАРТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

улица Балканска 63
37 000 Крушевац

– један извршилац – управни инспектор. 037/444-997

 1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

улица Балканска 63
37 000 Крушевац
037 – 444 – 997

5.1 СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно запослених 9 извршилаца тржишних,7 са седиштем у Крушевцу НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА – АНИЦА ДАНЧЕТОВИЋ 439-861
СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно 3 запослених 425-128, шеф Одсека Валентина Миладиновић.

 1. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

улица Балканска 63
37 000 Крушевац
mpskrusevac@mts.rs

Школска управа са седиштем у Крушевцу, при министарству просвете са 7 запослених
Начелник школске управе – Зоран Асковић: 037-443-692 и 443-693