Izveštaj – Kodeks ponašanja službenika

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2022-01

04.01.2022

Kruševac

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET

 

Vaš broj: 119-01-7/2021-01

Predmet: izveštaj o praćenju Kodeksa ponašanja državnih službenika u 2021. godini

 

Shodno Vašem dopisu od 20. 12. …

KADROVSKI PLAN ZA 2022.GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj 919-119-85/2021-01

09.11. 2021. god.

Kruševac

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

 

BEOGRAD

PREDMET: STRUČNA SLUŽBA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

NACRT KADROVSKOG PLANA  ZA 2022.GODINU – obrazloženje

 

A) POSTOJEĆA ORGANIZACIJA: Ostvarenje u …

Kadrovski plan – 2021.

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj 919-119-52-1/2020-01

27.11. 2020. god.

Kruševac

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

 

BEOGRAD

PREDMET: STRUČNA SLUŽBA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

NACRT KADROVSKOG PLANA  ZA 2021  GODINU-obrazloženje

 

A) POSTOJEĆA ORGANIZACIJA: Ostvarenje u tekućoj …