Службе Расинског округа

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА

  1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

– Укупно запослено 8 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у

Галерија

 …

Контакт

ОСНОВНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

– Назив: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
– Адреса седишта: Балканска 63, 37 000 Крушевац
– Матични број: 17650661
– ПИБ: 104199906
– електронска пошта: rasinskiokrug@mts.rs и kontakt@rasinski.okrug.gov.rs (ово је адреса намењена за контакт странака)…

Савет округа

САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица …

Начелник округа

НАЧЕЛНИК УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.

Дужност начелника Расинског управног округа обавља Бранислав Весић, дипломирани економиста из Крушевца

Начелника управног округа поставља Влада на четири године, на …

Наративни приказ организационе структуре стручне службе

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Наративни приказ организационе структуре. Стручном службом руководи начелник Управног oкруга. Ову дужност обавља дипл. економиста Бранислав Весић. Контакт: 037/429-795

Начелник Управног округа за свој рад одговара министру правде и државне управе.

Унутрашњом организационом јединицом- …

О управном округу

Управни округ образује се ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. (Одраз је деконцентрације државних послова. Ради олакшаног обављања послова из делокруга, а ван седишта, министарства, за одређену територију оснивају деташиране јединице – окружне подручне јединице министарстава.