Град Крушевац

 Grad KRUSEVACПовршина: 854 км2

101 насеље

131.368 становника

Пољопривредна површина: 57,6%

Главне привредне гране: индустрија (хемијско – гумарска, металска), пољопривреда