Закони

На овој страници можете преузети текстове неких од закона и уредби које дефинишу рад и организацију Расинског управног округа.

Закон о министарствима

Закон о буџетском систему

Закон о државној управи

Закон о јавним набавкама

Закон о државним службеницима (незванично пречишћен текст)

Закон о платама државних службеника и намештеника (незванично пречишћен текст)

Уредба о припреми кадровског плана

Уредба о оцењивању државних службеника