Набавке 2012.

На овој страници можете преузети текстове везане за набавке.

План јавних набавки за 2012.

Правилник о јавним набавкама мале вредности

– Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности канцеларијски материјал број 1/2012

Стручна оцена понуда

Текст огласа

Записник о отварању понуда