Расински округ » Општина Ћићевац

Општина Ћићевац

 Opstina CICEVACПовршина: 124 км2

10 насељa

10.755 становника

Пољопривредна површина: 64,5%

Главне привредне гране: пољопривреда, дрвопрерађивачка индустрија, грађевинарство