Расински округ » Службе Расинског округа

Службе Расинског округа

 ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА

 

 

1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И  СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

 • Укупно запослено 5 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у Крушевцу. РУКОВОДИЛАЦ: ПЕШИЋ ВЕСНА 037-440-478

 

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 • Санитарна инспекција- укупно 7 запошљених , 7 извршилаца са седиштем у Крушевцу – Шеф одсека Смиљковић Живица 037-440-296

 

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 • УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ (ветеринарска инспекција) 037-444-996 координатор Славица Јовановић
 • УПРАВА ЗА   ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 037-417-235
 • СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР-пољопривредна инспекција
 • УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО 037-421-847

 

4. МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ  И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 • један извршилац – управни инспектор. 037/444-997

 

5. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

 • СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно запослених 6 извршилаца тржишних,  са седиштем у Крушевцу руководилац – Горан Аздејковић, начелник 037-439-861

 

6. МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

 • СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ   – Укупно 2 запослена 037-425-128, шеф Одсека  Валентина Миладиновић.

 

7. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 • Школска управа са седиштем у Крушевцу, при министарству просвете  са 8 запослених
 • Начелник  школске управе – Асковић Зоран 037-443-692 и 037-443-693
 • Републички просветни инспектор: Одовић Марко  037-444-997