14. ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ У КРУШЕВЦУ

14. Пољопривредни сајам у Крушевцу, отворио је помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Александар Богићевић и подсетио: „Град Крушевац и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде су имали доста заједничких пројеката и та успешна сарадња је дала добре резултате.”

poljo-sajam1-2022

Овај Сајам по активностима, пословности и излагачкој понуди има карактер најзначајнијег агробизнис догађаја у региону. Сајам окупља највеће произвођаче сточне хране, средстава за прихрану, заштиту биља, семенске робе, баштенске опреме, алата, пољопривредне механизације,опреме, осигуравајуће куће, задруге, општине у региону, туристичке организације, удружења из области аграра, институте, школе, установе, Регионалну привредну комору Крушевац, Пољопривредни факултет и пољопривредна газдинства из нашег региона.

У оквиру сајма организована је 21. Регионална сточарска изложба у говедарству, овчарству и козарству. Изложено је преко 40 грла у говедарству и преко 100 грла у овчарству и козарству.

poljo-sajam-2-2022

Одржана је и Изложба пољопривредних производа, домаће радиности, рукотворина, украсног биља, меда, вина, ракија и производа од воћа и поврћа у и Изложба пољопривредних производа, домаће радиности, рукотворина, украсног биља, меда, вина и ракије и производа од воћа и поврћа.На крају сајма, оцењивачке комисије су прогласиле победнике.

У име Града Крушевца, као домаћина сајма, обратио се заменик градоначелника Александар Јовановић и нагласио да: „У циљу подстицања развоја пољопривреде Град Крушевац, издваја знатна средства за помоћ регистрованим пољопривредним газдинствима по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца. За 2022. годину издвојено је 54 милиона динара којима субвенционишемо вештачко осемењавање крава, набавку хране за остављену женску телад, купљену пољопривредну опрему и механизацију, подизање засада под воћем, премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, прераду, као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, органску производњу, унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, где спада и унапређење сеоског туризма.“