40. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 18. 12. 2013 u prostorijama Rasinskog upravnog okruga održana je 40. sednica saveta Rasinskog upravnog okruga sa cetralnom tačkom dnevnog reda

Potpisivanje ugovora o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga D.O.O Kruševac.

Obzirom da su sve lokalne samouprave na svojim skupštinama donele odgovarajuće odluke o prihvatanju ugovora o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga doo Kruševac to su stvoreni uslovi za formalno potpisivanje ovog osnivačkog akta. Pomenutim odlukama ovlašćeni su predsednici opština, odnosno gradonačelnik Grada Kruševca.

Odmah po usvajanju dnevnog reda članovi saveta, kao ovlašćena lica, u prisustvu sudskog overivača pristupili su potpisivanju ugovora.

Tekst u govora o osnivanju Agencije za regionalni razvoj (pogledati ovde) news: 20131219_1.jpg

news: 20131219_2.jpg

Po potpisivanju ugovora održana je konstitutivna sednica Skupštine društva. Za vršioca dužnosti direktora izabrana je Sonja Jevremović dipl. ekonomista iz Kruševca.

Potpisivanjem osnivačkog akta finalizirana je inicijativa Saveta pokrenuta sredinom 2013. godine. Sledeći koraci biće usmereni ka obezbeđenju prostornih, materijalnih i kadrovskih uslova te registraciji društva. Cilj je da se u najkraćem mogućem roku obezbede uslovi i pokrene postupak akreditacije kod Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Ovo kako bi i Rasinski upravni okrug i lokalne samouprave koje ga čine a shodno Zakonu o regionalnom razvoju imale odgovarajuću instituciju u funkciji regionalnog razvoja, privlačenju stranih investicija kao i sredstava iz predpristupnih fondova.

Ostavite odgovor