61. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 19.10.2016. godine održana je 61. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su prisustvovali članovi Saveta: Branislav Vesić; gradonačelnik grada Kruševca Dragi Nestorović, predsedniik opštine Varvarin Vojkan Pavić, predsednik opštine Ćićevac Zlatan Krkić, predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac, zamenik predsednika opštine Ćićevac Slavoljub Simić, predstavnik opštine Trstenik Paunović Miroslav, kao i predstavnici i rukovodtvo JKP “Vodovod Kruševac” i JP za izgradnju regionalnog vodovoda “Morava” Varvarin.

Savet je raspravljao pre svega o problematici vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja;

Direktor JKP “Vodovod” Kruševac Vladimir Milosavljević je kao izvestilac informisao članove Saveta o procesu ispiranja magistralnog cevovoda. kao i o činjenici da će puštanje vode u distributivni sistem biće moguće kada svi eventualni kvarovi budu otklonjeni i pošto rezultati Zavoda za zaštitu zdravlja budu u skladu sa propisima. Takođe obavestio je članove saveta da je JKP “Vodovod” Kruševac, aplicirao kod ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine te da su odobrena celokupna potrebna sredstva za okončanje radova na sistemu daljinskog nadzora“.

Obrirom da je ovaj projekat od vitalnog značaja za Rasinski okrug u fazi finalizacije, Zaključkom Saveta Rasinskog upravnog okruga obavezan je JKP “Vodovod” Kruševac da u roku od mesec dana izradi Nacrt međuopštinskog dogovora o vodosnabdevanju, kao i pratećih ugovora i dokumentacije.

Takođe bilo je reči i o saradnji inspekcijskih službi sa jedinicama lokalne samouprave i drugim državnim organima. Poseban osvrt pružen je na implementaciju Zakona o ozakonjenju objekata na teritoriji Rasinskog upravnog okruga

U okviru pomenutih tema zaključeno je da lokalne samouprave što hitnije:
-shodno članu 54. stav 6. Zakona o trgovini upute komunalne inspektore na polaganje posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora. Ovo u cilju obavljanja poslova poverenih pomenutim članom (nadzor na prometom van prodajnog objekta)

– shodno članu 12. stava 11. Zakona o inspekcijskom nadzoru, foriraju koordinaciona tela za inspekcijski nadzor radi koordinacije inspekcijskog nadzora nad poslovima iz njihove izvorne nadležnosti

– intenziviraju aktivnosti definisane članom 6. stav 6 Zakona o ozakonjenju objekata a u cilju okončanja popisa nelegalno izgrađenih objekata pre 27. novembra 2016. godine.