Извештај поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности за 2017. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Расински управни округ

    Број:919-021-00003/2018-01

    Датум:04.01.2018.године

К  Р У Ш Е В А Ц

 

           ПОВЕРЕНИК  ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

                                                                             -господин Родољуб  Шабић-

                                                                                                                    Б  Е  О  Г 

Извештај поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Расински управни округ

    Број:919-021-00003/2017-01

    Датум:05.01.2017.године

К  Р У Ш Е В А Ц

 

ПОВЕРЕНИК  ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

-господин Родољуб  Шабић-

                                                                                                                    Б  Е  О 

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2017-01

05.01.2017

Крушевац

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6.

11 000 Београд

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2016 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине …

Извештај о раду стручне службе за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број:  919-00-1/17-01

  1.  04. 0 2017 год.

 Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2016. до 31.12. 2016. …

Извештај о раду савета за 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-3/2016-01
04.01.2016
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Бирчанинова 6.
11 000 Београд

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2015 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине …

Извештај о раду стручне службе за 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
       Број:  919-00-1/16-01
       04. 01. 2016 год.
 Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2015. …

Нацрт кадровског плана за 2015. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број 919-119-91-2/2014-01
23.12. 2014. год.
Крушевац
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА СЛУЖБА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ – образложење

А) ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА: Остварење у текућој години.
Правилником о унутрашњем