Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-1/22-01

04.01.2021 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2021. до 31.12. 2021. год…

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2020 ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-11/2021-01

15.01.2021

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2020 ГОДИНУ


I

Савет …

Извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-3/2021-01

08.01.2021

Крушевац

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВИСОКИ СЛУЖБЕНИЧКИ САВЕТ

 

Ваш број: 119-01-4/2020-01

Предмет: извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2020. години

Сходно Вашем допису од 21. 12. 2019. …

ПЛАН РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-007/21-01

13.01.2021 год.

Крушевац

 

 ПЛАН РАДА

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2021. ГОДИНУ


ОПШТИ ПОДАЦИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

37000 …

Кадровски план – 2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број 919-119-52-1/2020-01

27.11. 2020. год.

Крушевац

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

 

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА СЛУЖБА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА  ЗА 2021  ГОДИНУ-образложење

 

А) ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА: Остварење у текућој …

Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2020. до 31.12. 2020. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-1/21-01

05.01. 2021 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2020. до …

Извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2019. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-8/2020-01

09.01.2020.

Крушевац

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВИСОКИ СЛУЖБЕНИЧКИ САВЕТ

 

Ваш број: 119-01-3/2019-01

Предмет: извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2019. години

Сходно Вашем допису од 19. 12. 2019. године, …

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-3/2020-01

08.01.2020

Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6, 11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

Савет Расинског управног округа чине поред, …