Службе Расинског округа

 ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА

 

 

1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И  СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

  • Укупно запослено 5 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са

Галерија

 …

Контакт

ОСНОВНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

– Назив: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
– Адреса седишта: Балканска 63, 37 000 Крушевац
– Матични број: 17650661
– ПИБ: 104199906
– електронска пошта: rasinskiokrug@mts.rs и kontakt@rasinski.okrug.gov.rs (ово је адреса намењена за контакт странака)…

Савет округа

САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица …

Начелник округа

НАЧЕЛНИК УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.

Дужност начелника Расинског управног округа обавља Иван Анђелић, дипломирани правник из Крушевца.

IvanAndjelic

Иван Анђелић – Начелник Расинског управног округа

Иван Анђелић

Наративни приказ организационе структуре стручне службе

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Наративни приказ организационе структуре. Стручном службом руководи начелник Управног oкруга. Ову дужност обавља дипл. правник Иван Анђелић. Контакт: 037/429-795

Начелник Управног округа за свој рад одговара министру правде и државне управе.

Унутрашњом организационом јединицом- …

О управном округу

Управни округ образује се ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. (Одраз је деконцентрације државних послова. Ради олакшаног обављања послова из делокруга, а ван седишта, министарства, за одређену територију оснивају деташиране јединице – окружне подручне јединице министарстава.