Општина Трстеник

 Opstina CICEVACПовршина: 448 км2

51 насеље

49.043 становника

Пољопривредна површина: 62,5%

Главне привредне гране: металопрерађивачка индустрија, пољопривреда…

Општина Александровац

 Opstina ALEKSANDROVACПовршина: 387 км2

55 насељa

29.389 становника

Пољопривредна површина: 65,1%

Главне привредне гране: пољопривреда (виноградарство, воћарство)…

Општина Варварин

 Opstina VARVARINПовршина: 249 км2

21 насеље

20.122 становника

Пољопривредна површина: 57,6%

Главне привредне гране: пољопривреда (повртарство, воћарство, свињогојство)…

Општина Брус

 Opstina BRUSПовршина: 606 км2

58 насељa

18.764 становника

Пољопривредна површина: 52,8%

Главне привредне гране: пољопривреда (малина, купина), металска индустрија…

Општина Ћићевац

 Opstina CICEVACПовршина: 124 км2

10 насељa

10.755 становника

Пољопривредна површина: 64,5%

Главне привредне гране: пољопривреда, дрвопрерађивачка индустрија, грађевинарство…

Град Крушевац

 Grad KRUSEVACПовршина: 854 км2

101 насеље

131.368 становника

Пољопривредна површина: 57,6%

Главне привредне гране: индустрија (хемијско – гумарска, металска), пољопривреда…