Савет Расинског управног округа

Расински управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи …

Округ на длану

Површина: 2.668 км2

Удео у укупној површини Републике Србије: 3,34%

Укупан број становника: 259.441

Надморска висина: 250 – 2.017 м

Просечна температура: 11ºC

Релативна влажност ваздуха: 66 – 83%

Снежни покривач: 55 – 100 дана

Планине: Копаоник, Јастребац, Гоч, …

Надлежности Расинског округа

Расински управни округ, начин организовања и вршења послова, као и руковођење тим пословима одређени су чл. 38 – 42 Закона о државној управи и чл. 1 “Уредбе о начину послова и министарстава и посебних организација ван њиховог седишта” којим су …