Питања и одговори

  • 1. Сва питања
Prikaži odgovore | Sakrij odgovore
  • 1. Поштовани, која инспекција је надлежна за уклањање дивљих депонија?
     

    За уклањање дивљих депонија у градским и сеоским подручјима надлежна је комунална инспекција. За детаљније информације можете се

Право на приступ информацијама

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе , може се  поднети :

  • у писаној форми на адресу: Расински управни округ Балканска

Писарница – списак услуга

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Послови који се обављају у оквриу надлежности Стручне службе и то обављање  послова заједничких  свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од …

Међуопштински договор о водоснабдевању

МЕЂУОПШТИНСКИ ДОГОВОР
О  ПРОШИРЕЊУ, УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА „РАСИНА“

УЧЕСНИЦИ ДОГОВОРА:

– ГРАД КРУШЕВАЦ
– ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
– ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
– ОПШТИНА ВАРВАРИН
– ОПШТИНА ТРСТЕНИК

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Договором утврђују се заједнички интереси, циљеви и …