43-ća sednica Saveta

Dana 05. 06. 2014. godine održana je 43. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sledeća pitanja bila su tema dnevnog reda:

1. Rad lokalnih samouprava u periodu vanredne situacije, analiza i predlog mera za unapređenje stanja.
2. Zaštita sliva akumulacinog jezera …

Tridesetdeveta sednica Saveta

Dana 18. 11. 2013 (ponedeljak), sa početkom u 11,oo časova, u prostorijama načelnika Rasinskog upravnog okruga, održana je 39. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su prisustvovali predstavnici svih opština Rasinskog upravnog okruga, kao i gradonačenik grada Kruševca.

U okviru …

37. sednica Saveta okruga

Dana 26.09.2013. god. sa početkom u 12, oo časova, u prisustvu predstavnika svih lokalnih samouprava sa teritorije Okruga, održana je 37. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Na sednici je razmatrana sledeća problematika:

1. Koordinacija rada subjekata zaštite i spasavanja na

36-ta sednica Saveta okruga

Dana 12. 04. 2013. god.  sa početkom u 12, oo časova, u prisustvu predstavnika svih lokalnih samouprava sa teritorije Okruga, održana je 36. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga.  Na sednici je razmatrana sledeća problematika:

1. Problematika vodosnabdevanja u Rasinskom upravnom …

35. sednica Saveta Rasinskog okruga

Dana 26. 02. 2013, u prostorijama Rasinskog upravnog okruga održana je 35. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga sa sledećim dnevnim redom:

1. Konstituisanje Saveta Rasinskog upravnog okruga.
2. Republičke inspekcijske službe: aktuelne aktivnosti, položaj i stepen koordinacije sa organima lokalnih …