Услуге – захтев за приступање информацији од јавног значаја

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе, може се поднети:
• у писаној форми на адресу: Расински управни округ Балканска …

Писарница – списак услуга

 УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Послови који се обављају у оквриу надлежности Стручне службе и то обављање  послова заједничких  свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од …