Dan otvorenih vrata

Rasinski upravni okrug i privredna komora Rasinskog upravnog okruga dana 11. 07. 2018. godine, organizovali su ,,Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike“, aktivnost koja se  organizuje četiri puta godišnje. Dan otvorenih vrata  je neposredni  susret privrednika i građana Rasinskog upravnog okruga sa predstavnicima relevantih državnih institucija i insepkcijskih službi na kome predstavnici lokalne poslovne zajednice dobijaju odgovore i konkretne savete na sve nedoumice u vezi sa tekućim poslovanjem i kada se promoviše saradnja poslovne zajednice sa republičkim i lokalnim institucijama.

11

U okviru ,,Dana otvorenih vrata“ u prostorijama Rasinskog upravnog okruga, organizovan je sastanak sa menadžmentom 14. oktobra DOO Kruševac. Sastanku su pored generalnog direktora Danijela Pribička sa najbližim saradnicima prisustvovali i: gradonačelnica Grada Kruševca Jasmina Palurović, načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, direktor privredne komore Srbije za Rasinski upravni okrug Predrag Vukićević i direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković. Predstavnici menadžmenta ,,14. Oktobra“ predstavili su razvojne planove  preduzeća ali i teškoće sa kojima se susreću u poslovanju. Razmotren je i čitav niz zajedničkih, sa državnim institucijama koordiniranih  aktivnosti, sve u cilju olakšanja i unapređenja uslova za rad, ovog za Grad Kruševac i Rasinski okrug značajnog privrednog subjekta.