Да ли је управни округ део територијалне организације Републике Србије?

Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене …

Да ли постоји посебан образац за подношење пријава инспекцијама и где га могу преузети ако постоји?

Поштовани, посебан – типски образац за подношење захтева не постоји. Захтев можете поднети на најобичнијем белом папиру А4 формата који ћете својеручно потписати и предати у писарницу или послати поштом на адресу Балканска 63 Крушевац…