Коме да поднесем пријаву против послодавца који ми није вратио радну књижицу након престанка радног односа?

Пријаву подносите инспекцији рада, а можете је поднети писменим путем или лично предати у писарницу округа на адресу Балканска 63 Крушевац.

Da li odgovor zadovoljava ? Da / Ne