Informacija medijima

Savet Rasinskog upravnog okruga i Okružni štab civilne zaštite za Rasinski upravni okrug na zajedničkoj sednici održanoj dana 06. 08. 2009. godine, doneo je odluku o formirnju Koordinacionog tela okruga za sprovođenje plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa, za Rasinski upravni okrug. Sastav ovog tela pored načelnika okruga, gradonačelnika Grada Kruševca i predsednika svih opština Rasinskog okruga čine i: direktor Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, načelnik epidemiološke službe pri RZJZ, načelnici sanitarne, veterinarske inspekcije i republički zdravstveni inspektor.

Istom odlukom obavezani su gradonačelnik Grada Kruševca i predsednici opština sa područja Rasinskog upravnog okruga, da u najkraćem roku formiraju gradske, odnosno opštinske štabove za sprovođenje aktivnosti pre i u toku pandemije gripa.

Molim da ovu informaciju objavite u informativnim emisijama

S poštovanjem.

NAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ