Извештај – Кодекс понашања службеника

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2022-01

04.01.2022

Крушевац

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВИСОКИ СЛУЖБЕНИЧКИ САВЕТ

 

Ваш број: 119-01-7/2021-01

Предмет: извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2021. години

 

Сходно Вашем допису од 20. 12. 2021. године, достављамо тражене податке:

– Број државних службеника на неодређено време: 5 службеника и 3 намештеника;

– Укупан број поднетих притужби грађана на понашање државних службеника због повреде Кодекса понашања државних службеника: 0;

– Врсте повреда Кодекса понашања државних службеника на које се у притужбама указује: нема поднетих притужби;

– Подаци о покренутим дисциплинским поступцима: није било дисциплинских поступака нити изречених мера;

– Оцена нивоа поштовања одредаба Кодекса од стране државних службеника: Кодекс се поштује на задовољавајућем нивоу. Битно је напоменути да су сви државни службеници који раде непосредно са грађанима (писарница), у 2020 и 2021. години, у циљу унапређења неопходних компетенција  директно повезаних са применом Кодекска понашања, похађали обуку у организацији Агенције за спречавање корупције (етика и интегритет).

– Начин на који су грађани обавештени  о очекиваном понашању државних службеника и и начину пријема притужби на понашање државних службеника: Основна начела  Кодекса у погледу очекиваног понашања и начин пријема притужби на понашање државних службеника представљени су у Информатору о раду Стручне службе Расинског управног округа који се налази на интернет презентацији Органа.

 

С поштовањем.

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Иван Анђелић