ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNOG STANjA I UREDBA O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANjA

1. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.
2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja
16 marta, 2020
Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS“, br. 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.
Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja.

Član 2.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima, kao i da naredi pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolesti COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 3.
Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.).

Član 4.
Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru.
U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.
Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 5.
Stupanjem na snagu ove uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine.
Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora.
Sprovođenje izbornih radnji nastaviće se od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-2515/2020
U Beogradu, 15. marta 2020. godine

Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.

Prvi potpredsednik Vlade,
Ivica Dačić, s.r.