Održana je 81. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 13.12.2019. godine, održana je 81. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga,

Teme o kojima je bilo reči su:
1. Izgradnja autoputa Pojate-Preljina (Moravski koridor);
2. Razmatranje Međuopštinskog sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom;

Savet je jednoglasno zaključkom usvojio Predlog Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom. Istim zaključkom obavezane su lokalne samouprave Grad Kruševac, opštine Aleksandrovac, Blace, Brus, Varvarin i Ćićevac da, u najkraćem roku, na sednicama skupština lokalnih samouprava, u cilju potpisivanja Sporazuma, donesu odgovarajuće odluke.

Prethodno je Regionalna radna grupa za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga osnovana zaključkom Saveta Rasinskog upravnog okruga broj 919-00-55/2018-01 sednici održanoj istog dana utvrdila Predlog Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom.

Savet je utvrdio da je predloženi Tekst sporazuma u saglasnosti najvišim opštim aktima i strategijama koje uređuju oblast upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, te da je njegovo usvajanje i međusobno udruživanje u interesu Grada Kruševca i opština: Aleksandrovac, Brus, Blace, Varvarin i Ćićevac. Sporazum je inicijalni i osnovi akt koji definiše region za upravljanje otpadom, donošenje regionalnog plana kao i čitav niz investicionih aktivnosti u domenu upravljanja otpadom.

Iz ovih razloga jednoglasno je donet zaključak kojim se obavezuju sve lokalne samouprave buduće potpisnice da shodno svojim Statutima, u najkraćem roku donesu odluke kojima će usvojiti predloženi sporazum i stvoriti uslove za potpisivanje istog.