Okrugli sto – Upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi

U Klubu narodnih poslanika, 11. maja 2017.godine, održan je okrugli sto sa temom upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi.

Okrugli sto
Okrugli sto u Klubu narodnih poslanika

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Nacrt zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, a sve uz podršku zajedničkog projekta Saveta Evrope i Delegacije Evropske unije u Beogradu.

Reforma javne uprave jedan je od ključnih reformskih procesa u cilju ostvarivanja napredka u oblasti evropskih integracija i usmerena je na unapređenje transparentnosti, odgovornosti, delotvornosti rada organa i institucija javne vlasti.

Svakoj lokalnoj samoupravi, za nosioca promena neohodan je stručni tim, koji je prvenstveno motivisan za rad.  Javna administracija na lokalu mora biti profesionalno orjentisana, jer kao takva ima znanja i veština da odgovori složenim izazovima u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Projekat se sprovodi od marta 2016. do decembra 2017. sa ukupnim budžetom od 2 miliona evra.