Poseta ministarke finansija Rasinskom upravnom okrugu

Dana 28. 01. 2011. god. ministarka finansija u Vladi Republike Srbije, g-đa Diana Dragutinović i državni sekretar u pomenutom ministarstvu gosp. Miodrag Đidić, posetili su grad Kruševac i Rasinski upravni okrug.

ministarka_Dragutinovic.jpg

Na sastanku sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga,  predsednicima svih opština okruga i gradonačelnikom grada Kruševca, ministarka je u neposrednom dijalogu sa najvišim predstavnicima lokalnih vlasti, razgovarala naročito o: Zakonu  o porezima na imovinu, Zakonu o javnoj svojini i restituciji i Zakonu o transfernim sredstvima lokalnim samoupravama;

Ministarka se u svom izlaganju najpre osvrnula na fiskalna kretanja u prethodne dve godine, koje su usled preduzetih mera štednje, posledično imale podizanje socijalnih tenzija. Po njenim rečima 2010. ta godina ipak je završena sa rastom od dva procenta, a opštine Rasinskog upravnog okruga imale su 970 miliona nenamenskih transfera. O fiskalnoj decentralizaciji govori kao neminovnosti.

Ministarka je istakla da tekst usvojenog Zakona o porezu na imovinu.ne odgovara u potpunosti tekstu koji je Vlada dostavila parlamentu, te da postoji mogućnost da pomenuti opšti akt uđe u proces izmena i dopuna još u martu ove godine.

Gradonačelnik grada Kruševca, gosp. Desimir Pavlović, najpre se zahvalio i pohvalio odnos ministarstva prema gradu; izneo podatke o infrastrukturnim projektima i procentima finansijskog učešća raznih nivoa vlasti ali i IPA fondova u realizaciji istih.

Svi članovi saveta  su podržali eventualne  izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu.
Zatim je g-đa Dragutinović istakla nužnost donošenja Zakona o javnoj svojini i Zakona o restituciji, naglasivši da je ovu obavezu Srbija preuzela i da se uvođenje predloga ovih opštih akata (oba zajedno) očekuje već u junu mesecu.  Ovu inicijativu nedvosmisleno su podržali svi članovi Saveta.

Konačno,  bilo je reči i transfernim sredstvima lokalnim samoupravama, te je konstantovano da se očekuju značajnija sredstva u tekućoj u odnosu na 2010.tu godinu.

Državni sekretar u ministarstvu finansija Miodrag Đidić, na kraju sastanka,  podsetio je da se sa predsednicima opština pre nekoliko godina razgovaralo o Carinarnici i carinskim ispostavama i da je implementacija u toku. Obavestio je prisutne da je proces oko odeljenja trgovniskog suda u Kruševcu “otkočen”, da se očekuje državni sekretar ministarstva pravde gosp. Homen i da očekuje da kancelarija (odeljenje) proradi u narednom dvomesečnom periodu.

Ostavite odgovor