Регионални план

У току јавног увида у Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског Рашког и Расинског управног округа (Нацрт плана можете погледати овде) и Извештаја о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана на животну средину, дана 04.10.2012. године, у просторијама Расинског управног округа одржана је јавна презентација Нацрта поменутих докумената.

Јавног презентацији присуствовали су представници Агенције за просторно планирање, представници обрађивача Универзитета у Београду – Географског факултета и преставници града Крушевца, свих општина Расинског управног округа, Дирекција за изградњу и урбанизам, катастара и других јавних предузећа и служби.

20121004.jpg

Током презентације присутни су изнели читав низ примедби на постојећи текст Нацрта (статус Аеродрома – Крушевац; постојање или непостојање индустријске зоне у Крушевцу; постојање или непостојање Плана посебне намене акумулације: “Ћелије”, статус слива Велике Мораве у Нацрту плана итд.) О примедбама које ће бити обрађивачу поденете и у писаном облику, обрађивач ће јавно изнети свој став. Достављене примедбе биће разматране на јавној седници комисије за јавни увид која ће бити одржана по завршетку јавног увида дана 29. октобра у 12.00 часова у сали Скупштине града Крагујевца.

Оставите одговор