Састанак о озакоњењу објеката

Дана 25. 01. 2017. У Градској управи града Крушевца, године је одржан састанак са темом: имплементација Закона о озакоњењу са посебним акцентом на попис незаконито изграђених објеката. У раду су учествовали помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Даринка Ђуран и саветник Милан Ракић са сарадницима, Поред начелника Расинског управног округа, Бранислава Весић, градоначелника града Крушевца Драгија Несторовића, председника општина са територије Расинског управног оркуга састанку су присуствовали и начелници свих општинских управа, начелник Градске управе града Крушевца, као службеници непосредно ангажовани на пословима пописивања нелегално изграђених објеката.
ozakonjenje-1
Према речима помоћника министра Даринке Ђуран, Министарство грађевинарства отпочело је акцију окончања пописа свих незаконито изграђених објеката, а рок за завршетак је 1. март текуће године. Иначе, Влада је одобрила ангажовање још око 900 људи са списка Националне службе запошљавања (дипл.правници, грађ.инжењери, архитекте…), а укупна цифра премашиће хиљаду. Такође, све јединице локалне самоуправе добијају квоте на основу којих морају реализовати постављене планове

Госпођа Ђуран, апеловала је и на грађане да олакшају рад чланова Комисије на терену, с обзиром да је попис предуслов да се њихови објекти ставе у легалне токове и промет. То је уједно и јавни интерес Републике Србије.
ozakonjenje-2
До сада је укупно пописано више од пола милиона објеката, а највећи проблем евидентиран на терену су неразрешени имовинско – правни односи. Неопходна техничка документација и процедура су максимално поједностављени, а потребна појединачна материјална средства за окончање процеса легализације су максимално смањена
ozakonjenje-3
Крајњи рок за окончање легализације свих нелегално пописаних објеката у Србији је 3 године и продужетка неће бити.