Sedamnaesta sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Na sedamnaestoj sednici Saveta Rasinskog upravnog okruga održanoj dana 29.07.2009. god, jednoglasno su doneti sledeći zaključci:

-Savet Rasinskog upravnog okruga inicira pokretanje svih raspoloživih subjekata: državnih organa i nosilaca javnih ovlašćenja u cilju sveobuhvatne zaštite sliva i vodozahvata akumulacionog jezera Ćelije, prvenstveno u sanitarnom, urbanističkom i ekološkom aspektu zaštite.

-ovlašćuje se Načelnik Rasinskog upravnog okruga da u najkraćem roku obavi sastanke i kontakte sa nadležnim državnim organima, nosiocima javnih ovlašćenja i lokalnim samoupravama u cilju realizacije zaključka i da o istom obavesti ovaj Savet.

Savet rasinskog upravno okruga saglasan je sa inicijativom izrade regionalnog prostornog plana Centralne Srbije, uz učešće kompetentnih predstavnika svih lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga.