Одржанa 70. седница Савета Расинског управног округа

Теме о којима је било речи на 70. седници Савета Расинског управног округа су:  проблематика водоснабедевања на територији Расинског управног округа; обавезе локалних самоуправа у домену доношења планских аката из области ванредних ситуација; стање  водостаја на водотоковима  на територији Округа.  …