Расински округ » Вестиtitle_li=Савет Округа » Тридесета седница Савета Расинског управног округа

Тридесета седница Савета Расинског управног округа

Дана 02. 03. 2011. год. са почетком у 11,00 часова, у просторијама Расинског управног округа, одржана је тридесета седница савета Расинског управног округа. Седници су поред чланова Савета присуствовали и Богољуб Лазаревић и Желимир Попов, помоћници министра у министарству просвете Републике Србије, као и John Gallager, саветник за локално економски развој при R. D. E. P. R., са сарадницима, са следећим дневним редом:

1. Kонкурс за међуопштинска економска партнерства у оквиру програма R.D.E.P.R.2. Презентација господин: John Gallager, саветник за локално економски развој при R.D.E.P.R.

2. Републичке инспекцијске службе, информација о раду и плановима за 2011. годину, односи са локалним самоуправама и могућности унапређења сарадње и услова за рад.

3. Реализација задатака и планови за 2011. годину Службе за катастар непокретности Расинског округа, у светлу реорганизације катастара Србије

Председавајући, начелник округа, је константовао да је први сусрет са госп. Галагером био 07. 12. 2009. године и да је обзиром на резултате први конкурс успешно реализован;news: 20110307_1.jpg

Госп Галагер је најпре обавио кратку рекапитулацију основних линија програма. Пре свега то су: 1. подршка регионалним агенцијама и подршка општинама у оквиру пројекта. Као кандидату Србији ће бити доступни неки нови фондови и „не желимо лоша искуства неких држава које су биле кандидати када се 50 процената новца враћало Бриселу. Желимо да општине, приватни сектор и организације буду спремне за овај моменат. По првом циклусу имали смо 10, 8 милиона евра и непуна три месеца времена за окупљање око пројекта. Из Расинског Округа дошле су чак 22 пројектне идеје, што је највише на нивоу Србије. Иначе у веома оштрој конкуренцији (више од 220 апликације) три пројекта из Округа (вински пројекат, пословне иновације – где је Крушевац партнер, унапређење конкурентности компанија) заслужили су финансирање.“

Уследила је презентација коју је водио Горан Лапчевић, сарадник на програму. Презентација је имала два дела. Први се односио на учинке првог, а другим су представљени услови новог циклуса програма.

Лапчевић је објаснио да је централни принцип стварање нових могућности за запошљавање. Да следе принципи једнаких могућности, промоција приватног и јавног сектора и развој. Укратко је изложио како је изгледао циклус почев од идентификације пројекта (од састанака Савета, развоја идеја, радионица, инфо дана), све до развоја истог.

Други део презентације посвећен је новом циклусу програма који ће се одвијати у наредној години и то на такмичарској основи (6 међупартнерстава за 7 округа). Основна сврха је иста: нове могућности за запошљавање. Лимит за конкурисање је до милон евра. Може се конкурисати у погледу индустрије прехране и пића, конкурентности српских производа, квалитета туристичких услуга и за предузећа која оснивају дипломирани студенти). Кључни датум је 31. март, дан за достављање пријава. Минимум је учешће три општине. Једна општина може учествовати у највише четири пријаве (једна пријава по области). Следе: план, промоција, тематске радионице, оцена пријава, до 11. априла). Стручна помоћ мај – фебруар 2012. године. Вредност ових пројеката је скорo 2 милиона.

Помоћници министра просвете, укратко су образложили разлоге посете Крушевцу и теме о којима ће се водити разговори, а то су:
– свакако најактуелнија тема питање штрајкова
– припреме око завршног испита, мале матуре
– разговори о критеријумима за израду предлога мреже школа,

news: 20110307_2.jpg

Најавили су су доношење читавог низа нових прописа, почев од Закона о основној и Закона о средњој школи, као и анализу примене Закона о основама образовања и васпитања, све до 42 планирана подзаконска акта (Правилник о ценама услуга, оцењивању ученика) Присутни чланови Савета истакли су проблем девастације села у светлу мреже школа:

За овим су руководиоци (начелници и координатори инспекцијских служби), организационих јединица упознали Савет са, плановим и актуелностима у раду:

– Затим је савет једногласно донео закључак којим је усвојио информацију о раду инспекцијских служби и пружио потпуну подршку у имплементацији нових прописа, нарочито у области заштите живота и здравља становништва.

Трећа тачка дневног реда била је посвећена новинама у раду Катастра непокретности са седиштем у Крушевцу и известилац је начелник Службе за катастар непокретности Петар Трајковски.

Захваливши се на могућности да по први пут учествује у раду Савета округа госп. Трајковски обавештава чланове о:
– томе да је Завод посебна јединица формирана од стране Владе Републике Србије са седиштем у Београду; да има шест сектора (за геодетске послове, сектор катастра, сектор информатике, правне и опште послове…).
– да новом организацијом служба за катастар непокретности у Крушевцу, покрива Расински округ (службе у Александровцу, Варварину сада су у саставу службе у Крушевцу).
– да је завршен катастар непокретности и створена власничка евиденција која до сада није постојала;
– да је и већина станова укњижена, а да постоје могућности да заинтересовани грађани могу укњижити стан и накнадно;
– да је планирана израда дигиталних катастарских планова (део постоји и сада, али већина је у аналогном облику). Жеља је да све податке преточе у дигитални облик (Крушевац – за сада шест општина).
– да је планирана израда катастра подземних водова
– и коначно да је направљена база података адресног регистра од назива улица до кућних бројева и тачних адреса (за потребе више државних органа)

Оставите одговор