Расински округ » Вестиtitle_li=Савет Округа » Тридесетпрва седница Савета Расинског управног округа

Тридесетпрва седница Савета Расинског управног округа

Дана 30.03.2011. године са почетком у 11,00 часова, одржана је 31. седница Савета Расинског управног округа:

Тема: упознавање са законском регулативом којом су уређене обавезе државних органа и органа локалне самоуправе у оквиру припрема за одбрану, као и имплементација дефинисаних обавеза, нарочито у домену израде одговарајућих планских докумената.

Учесници: Начелник Расинског управног округа (домаћин састанка), представници министарства одбране Републике Србије Регионалног Центра у Нишу, командант гарнизона – Крушевац, градоначелник града Крушевца, председници општина са територије Расинског округа, председници основног и вишег суда, као и прекршаних судова у Крушевцу и Трстенику, носиоци тужилачких функција (основни и виши јавни тужилац), директори филијале Пореске управе Крушевац и Трстеник и начелник Службе за катастар непокретности Крушевац.

Седницу је отворио начелник Расинског управног округа, Драгутин Вељковић:

„У претходном периоду надлежни органи Републике Србије, донели су читав низ прописа којима се уређује концепт одбране земље. Издвојио бих Стратегију одбране и Стратегију националне безбедности Републике Србије, Закон о одбрани, Закон о војсци, Закон о војној, радној и материјалној обавези. У Стратегији одбране, поглављу 7. наглашено је да планирање одбране има примарни значај у процесџу управљања системом одбране. Такође, истим актом дефинисано је да су планови одбране државних органа и органа локалне самоуправе и других субјеката одбране, саставни део Плана одбране Републике Србије. Такође, у члану 5. Закона о одбрани речено је да се одбрана земље између осталог остварује и организовањем и припремањем субјеката одбране за извршавање задатака у ратном и ванредном стању. Значај планирања у систему одбране тема је и данашњег састанка. Све ово у циљу предузимања мера свих субјеката одбране за правилно функционисање у свим евентуалним безбедоносним изазовима“.

У наставку састанка представници министарства одбране презентовали су обавезе субјеката, методологију и поступак израде одговарајућих планова одбране те обавили одговарајућу, исцрпну обуку.

Оставите одговор