Општина Брус

 Opstina BRUSПовршина: 606 км2

58 насељa

18.764 становника

Пољопривредна површина: 52,8%

Главне привредне гране: пољопривреда (малина, купина), металска индустрија