Општина Варварин

 Opstina VARVARINПовршина: 249 км2

21 насеље

20.122 становника

Пољопривредна површина: 57,6%

Главне привредне гране: пољопривреда (повртарство, воћарство, свињогојство)