Službe Rasinskog okruga

 PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA

 

 

1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I  SOCIJALNA PITANjA  – SEKTOR INSPEKCIJE RADA

 • Ukupno zaposleno 5 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u Kruševcu. RUKOVODILAC: PEŠIĆ VESNA 037-440-478

 

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 • Sanitarna inspekcija- ukupno 7 zapošljenih , 7 izvršilaca sa sedištem u Kruševcu – Šef odseka Smiljković Živica 037-440-296

 

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 • UPRAVA ZA VETERINU (veterinarska inspekcija) 037-444-996 koordinator Slavica Jovanović
 • UPRAVA ZA   ZA ZAŠTITU BILjA 037-417-235
 • SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR-poljoprivredna inspekcija
 • UPRAVA ZA ŠUMARSTVO 037-421-847

 

4. MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE  I LOKALNE SAMOUPRAVE

 • jedan izvršilac – upravni inspektor. 037/444-997

 

5. MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLjNE TRGOVINE

 • SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE – Ukupno zaposlenih 6 izvršilaca tržišnih,  sa sedištem u Kruševcu rukovodilac – Goran Azdejković, načelnik 037-439-861

 

6. MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

 • SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE   – Ukupno 2 zaposlena 037-425-128, šef Odseka  Valentina Miladinović.

 

7. MINISTARSTVO PROSVETE

 • Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, pri ministarstvu prosvete  sa 8 zaposlenih
 • Načelnik  školske uprave – Asković Zoran 037-443-692 i 037-443-693
 • Republički prosvetni inspektor: Odović Marko  037-444-997