Расински округ » Службе Расинског округа

Службе Расинског округа

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА

  1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

– Укупно запослено 8 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у Крушевцу.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЈУГОСЛАВ ВЕЉКОВИЋ 440-478

  1. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

2.1 Санитарна инспекција – укупно 7 запошљених, 5 извршилаца са седиштем у Крушевцу

ШЕФ ОДСЕКА – ГОРАН МАРКОВИЋ 440-296

2.2 Здравствена иснпекција – један инспектор са седиштем у Крушевцу

  1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ (ветеринарска инспекција) 037-444-996 координатор Славица Јовановић

3.1.1 Здравствена заштита и добробит животиња

3.1.2 Здравствена исправност намирница и извозни објекти – Шеф ветеринарске инспекције један извршилац укупно запошљено 10 извршилаца, 8 са седиштем у Крушевцу.

3.2 УПРАВА ЗА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 037-417-235

3.3 СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО 037-421-847

    1. МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – један извршилац – управни инспектор. 037/444-997
  • МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

-Један извршилац – инспектор за парне котлове

  1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

6.1 СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно запослених 10 извршилаца тржишних , 7 са седиштем у Крушевцу НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА – АНИЦА ДАНЧЕТОВИЋ 439-861

СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно 3 запослених 425-128, шеф Одсека Валентина Миладиновић.

7. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ И ТЕХННОЛОШКОГ РАЗВОЈА Школска управа са седиштем у Крушевцу, при министарству просвете са 8 запослених

Начелни школске управе – Зоран Асковић – 443-692 и 443-693