35. седница Савета Расинског округа

Дана 26. 02. 2013, у просторијама Расинског управног округа одржана је 35. седница Савета Расинског управног округа са следећим дневним редом:

1. Конституисање Савета Расинског управног округа.
2. Републичке инспекцијске службе: актуелне активности, положај и степен координације са органима локалних самоуправа и другим државним органима.
3. Пројекти од регионалног значаја: информација о реализацији постојећих и утврђивање приоритетa у будућем раду Савета округа.

20130227.jpg

Конституисањем и избором највиших органа локалних самоуправа створени услови за конституисање и наставак рада Савета расинског управног округа у новом сазиву. (председавајући начелник Расинског управног округа: Бранислав Весић; чланови: градоначелник Града Крушевца, Братислав Гашић, председник општине Трстеник Мирослав Алексић, председник општине Александровац Драган Благојевић, председник општине Варварин Зоран Миленковић; председник општине Брус Зоран Обрадовић и председник општине Ћићевац Златан Кркић.

У оквиру друге тачке дневног реда чланови Савета разматрали су појаве које се јављају на територији њихових општина а захтевају интервенцију једног или координирану акцију више државних органа. Савет је донео више закључака: затражено је од министарства пољопривреде да актом о унутрашњем уређењу и систематизацији предвиди и за територију Расинског управног округа ангажује републичког водног инспектора са седиштем у Крушевцу. Такође, код свих надлежних органа иницирати активности усмерене ка смањењу “рада на црно” и увођењу у легалне токове.

Трећа тачка представљала је кратку ретроспективу реализације пројеката иницираних на претходним седницама Савета, (судска јединица трговинског суда, пројекти из области управљања отпадом, пројекат регионалног водоснабдевања…) али и прилику да нови сазив изнесе нове идеје. Између осталог, закључено је да се без одлагања приступи оснивању Регионалне развојне асоцијације за територију Расинског управног округа.

Оставите одговор