36-та седница Савета округа

Дана 12. 04. 2013. год.  са почетком у 12, оо часова, у присуству представника свих локалних самоуправа са територије Округа, одржана је 36. седница Савета Расинског управног округа.  На седници је разматрана следећа проблематика:

1. Проблематика водоснабдевања у Расинском управном округу;
2. Проблематика незапослености у Расинском управном округу;
3. Активности везане за оснивање Регионалне развојне агенције Расинског округа;
4. Организација централне прославе дана Војске Републике Србије која ће бити одржана дана 20. 04. 2013. године у Крушевц

Директор ЈП “Водовод” Крушевац, Слободан Лазић, је исцрпно упознао присутне са до сада обављеним активностима по  свим сегментима имплементације Пројекта регионалног система водоснабдевања Расинског округа Константовано је да:
-WTP Мајдево.
Радови су углавном завршени и постројење је у функцији са новом технологијом  и са новопројектованим количинама. Преостало је да се уради софтвер који ће омогућити да се комплетан процес прераде прати из командног центра
Магистрални цевовод за Варварин са резервоаром
Преостало је да се изврши испитивање резервоара на водонепропустивост, као и испитивање дела цевовода на притисак
-Магистрални цевовод за Ћићевац
Преостало је извршити испитивање на притисак комплетног цевовода. Такође потребно је извести радове на преласку цевоводу на мосту преко Јужне Мораве. Поред поменутих радова, финансираних од стране Европске Уније, Град Крушевац, Општине Ћићевац и Варварин и Република Србија финансирају још изградњу :
-Магистралног цевовода  фи 500 у  у источном делу Крушевца. Радови су завршени,
-Резервоара у Липовцу запремине 5000 м кубних. Изведено око 80% радова. Средства су обезбеђена од стране Града Крушевца и Дирекције за воде Републике Србије. Очекује се окончање радова ндо краја јла 2013. .године.
-Магистрални цевовод Дедина – Маскаре фи 600  Средства су  обезбеђена од стране Министарства регионалног развоја  и локалне самоуправе Републике Србије и окончање се очекује до краја јула 2013 године.

Савет је закључком усвојио  информацију о имплементацији пројекта Регионалног водоснабдевања Расинског округа, а сви учесници су се  обавезали на максимално ангажовање   у реализацији, све у циљу окончања пројекта и   стављања у функцију читавог система.

У наставку рада руководилац Националне Службе за запошљавање – филијале Крушевац Предраг Марковић је  упознао чланове Савета  са стањем и  тенденцијама у погледу кретања незапослености на територији Округа, као и актуелним мерама.

-На почетку излагања госп. Марковић  је константовао  да је дошло до пораста запослености у Расинском округа уз резерву,  да је пораст још увек незнатан и сезонског карактера.
-у другом делу излагања било је речи о  средствима која су одобрена за акционе планове запошљавања., а такође било је речи и јавним радовима.

Закључком су обавезане  локалне самоуправе да у најкраћем року,  у циљу спровођења акционих планова запошљавања, потпишу одговарајуће споразуме са Националном службом за запошљавање, као и да у погледу јавних радова убрзају активности на изради  и достављању пројеката  надлежном министарству.

У погледу  иницијативе за оснивање Регионалне развојне агенције Расинског округа константовано је да су припремљена и усаглашена  оснивачка акта те је закључено да се иста без одлагања уврсте у дневни ред скупштине Града Крушевца, односно скупштина општина са територије Расинског управног округа. По  доношењу одговарајућих скупштинских одлука, чланови Савета (овлашћена лица), ће без одлагања, приступити потписивању Уговора о оснивању Агенције за регионални развој Расинског округа, као и обезбеђењу неопходних финансијских средстава неопходних за почетак обављања делатности.

Оставите одговор