40. седница Савета Расинског управног округа

Дана 18. 12. 2013 у просторијама Расинског управног округа одржана је 40. седница савета Расинског управног округа са цетралном тачком дневног реда

Потписивање уговора о оснивању Агенције за регионални развој Расинског округа Д.О.О Крушевац.

Обзиром да су све локалне самоуправе на својим скупштинама донеле одговарајуће одлуке о прихватању уговора о оснивању Агенције за регионални развој Расинског округа доо Крушевац то су створени услови за формално потписивање овог оснивачког акта. Поменутим одлукама овлашћени су председници општина, односно градоначелник Града Крушевца.

Одмах по усвајању дневног реда чланови савета, као овлашћена лица, у присуству судског оверивача приступили су потписивању уговора.

Текст у говора о оснивању Агенције за регионални развој (погледати овде) news: 20131219_1.jpg

news: 20131219_2.jpg

По потписивању уговора одржана је конститутивна седница Скупштине друштва. За вршиоца дужности директора изабрана је Соња Јевремовић дипл. економиста из Крушевца.

Потписивањем оснивачког акта финализирана је иницијатива Савета покренута средином 2013. године. Следећи кораци биће усмерени ка обезбеђењу просторних, материјалних и кадровских услова те регистрацији друштва. Циљ је да се у најкраћем могућем року обезбеде услови и покрене поступак акредитације код Националне агенције за регионални развој. Ово како би и Расински управни округ и локалне самоуправе које га чине а сходно Закону о регионалном развоју имале одговарајућу институцију у функцији регионалног развоја, привлачењу страних инвестиција као и средстава из предприступних фондова.

Оставите одговор