Расински округ » Савет Округа » 61. седница Савета Расинског управног округа

61. седница Савета Расинског управног округа

Дана 19.10.2016. године одржана је 61. седница Савета Расинског управног округа. Седници су присуствовали чланови Савета: Бранислав Весић; градоначелник града Крушевца Драги Несторовић, председниик општине Варварин Војкан Павић, председник општине Ћићевац Златан Кркић, председник општине Александровац Југослав Стајковац, заменик председника општине Ћићевац Славољуб Симић, представник општине Трстеник Пауновић Мирослав, као и представници и руководтво ЈKП „Водовод Крушевац“ и ЈП за изградњу регионалног водовода „Морава“ Варварин.

Савет је расправљао пре свега о проблематици водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања;

Директор ЈКП „Водовод“ Крушевац Владимир Милосављевић је као известилац информисао чланове Савета о процесу испирања магистралног цевовода. као и о чињеници да ће пуштање воде у дистрибутивни систем биће могуће када сви евентуални кварови буду отклоњени и пошто резултати Завода за заштиту здравља буду у складу са прописима. Такође обавестио је чланове савета да је ЈКП „Водовод“ Крушевац, аплицирао код министарства пољопривреде и заштите животне средине те да су одобрена целокупна потребна средства за окончање радова на систему даљинског надзора“.

Обриром да је овај пројекат од виталног значаја за Расински округ у фази финализације, Закључком Савета Расинског управног округа обавезан је ЈКП „Водовод“ Крушевац да у року од месец дана изради Нацрт међуопштинског договора о водоснабдевању, као и пратећих уговора и документације.

Такође било је речи и о сарадњи инспекцијских служби са јединицама локалне самоуправе и другим државним органима. Посебан осврт пружен је на имплементацију Закона о озакоњењу објеката на територији Расинског управног округа

У оквиру поменутих тема закључено је да локалне самоуправе што хитније:
-сходно члану 54. став 6. Закона о трговини упуте комуналне инспекторе на полагање посебног стручног испита за тржишног инспектора. Ово у циљу обављања послова поверених поменутим чланом (надзор на прометом ван продајног објекта)

– сходно члану 12. става 11. Закона о инспекцијском надзору, форирају координациона тела за инспекцијски надзор ради координације инспекцијског надзора над пословима из њихове изворне надлежности

– интензивирају активности дефинисане чланом 6. став 6 Закона о озакоњењу објеката а у циљу окончања пописа нелегално изграђених објеката пре 27. новембра 2016. године.